Organizatorzy (materiały archiwalne)

Główni Organizatorzy:

 

Ministerstwo Zdrowia
Departament Zdrowia Publicznego oraz
Zespół roboczy ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. zdrowia publicznego

 


Uniwersytet Medyczny w  Łodzi


Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

 

Polskie Towarzystwo Suicydologiczne

 

Sekcja Naukowa Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 


Uczelnia Łazarskiego

 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej – Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego