Pierwszy komunikat

II KONGRES SUICYDOLOGICZNY 19 – 20 XI 2020

UM w Łodzi  – AULA 1000, otwarcie godz. 12.30   (2 dniowy)

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną przewidujemy sprawozdanie on-line  na stronie: www.konferencjasuicydologiczna.umed.pl

TEMAT  PRZEWODNI:

PROFILAKTYKA  SAMOBÓJSTW –  OD NAUKI DO PRAKTYKI

 

GŁÓWNI ORGANIZATORZY

Ministerstwo Zdrowia: Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny oraz Zespół Roboczy ds. Prewencji Samobójstw i Depresji (ZRds.PSiD) przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego,

Uniwersytet Medyczny w  Łodzi, Instytut Psychiatrii i Neurologii –  Warszawa, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne (PTS), Sekcja Naukowa Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNS PTP), Uczelnia Łazarskiego – Warszawa

 

CEL GŁÓWNY:

wsparcie merytoryczne działań na rzecz wdrażania Krajowego Programu Zapobiegania Samobójstwom (KPZS) 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

dopracowanie określonych w Projekcie KPZS strategii zapobiegania samobójstwom i sposobów ich ewaluacji 

 

PODSUMOWANIE KONGRESU:

DEBATA z udziałem m.in.: przedstawicieli wybranych resortów, władz samorządowych, ekspertów.

TEMAT DEBATY: wdrażanie KPZS – od diagnozy zachowań samobójczych do ewaluacji efektywności Programu

 

PROGRAM  KONGRESU

7 Sesji plenarnych: tematycznie nawiązujących do głównych strategii KPZS (z wykorzystaniem wyników opartych na: dowodach naukowych (EBM), dobrych praktykach, doświadczeniu), w tym m.in.:

1/ DIAGNOZA epidemiologiczna zachowań samobójczych: analiza trendów / kierunek zmian w Polsce i na świecie

3/ FORMY WSPÓŁPRACY – zaangażowanie resortów i samorządów lokalnych w realizację poszczególnych strategii zapobiegania samobójstwom

3/ ROLA MEDIÓW

Warsztaty: w drugim dniu w zakresie profilaktyki wskazującej i selektywnej

Sesja Plakatowa:   zgłoszone i zaakceptowane postery, filmy dydaktyczne, tematycznie związane z założeniami Kongresu

 

 ZAPRASZAMY: pracowników służby zdrowia, linii pomocowych, policji, przedstawicieli zdrowia publicznego, pracowników i studentów Uczelni Wyższych oraz wszystkich wolontariuszy zaangażowanych w ochronę ludzkiego życia 

SYSTEM REKRUTACJI UCZESTNIKÓW – MZ

 

W imieniu Organizatorów
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz
przewodnicząca ZR ds. PSiD 

 

Adresy do kontaktu:

                                                                                    Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM w Łodzi,
tel., faks 42 6758716; email: klinikam@csk.umed.lodz.pl

Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny w MZ
tel. 22 53 00 318; email: dep-zp@mz.gov.pl