Zapraszamy do zapoznania się z deklaracją pokongresową

Deklaracja po I Kongresie Suicydologicznym
Kongres sprawozdanie

 

„Perspektywy zapobiegania
samobójstwom i depresji w Polsce”

Przesłanie: Twoje działania mogą uratować życie.

 

Łódź, 22 marca 2018
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Pomorska 251, Aula 1000

Główni Organizatorzy:

 

Ministerstwo Zdrowia
Departament Zdrowia Publicznego oraz
Zespół roboczy ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. zdrowia publicznego

 

Uniwersytet Medyczny w  Łodzi


Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

 

Polskie Towarzystwo Suicydologiczne

 

Sekcja Naukowa Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 


Uczelnia Łazarskiego

 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej – Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego

Celem kongresu jest wypracowanie konsensusu pomiędzy ekspertami a władzami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki zdrowotnej w zakresie strategicznych kierunków profilaktyki samobójstw i depresji w Polsce, a także zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy i działań podejmowanych w tym obszarze.

W programie kongresu zaplanowano wystąpienia krajowych i zagranicznych autorytetów z zakresu prewencji samobójstw oraz warsztaty tematyczne.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz
przewodnicząca Zespołu roboczego prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. zdrowia publicznego, przewodnicząca Sekcji Naukowej Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Adresy do kontaktu

Klinika Psychiatrii Młodzieżowej UM w Łodzi,
92-216 Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10; tel., faks  42 675 77 16;
email: klinikam@csk.umed.lodz.pl

Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia
Miodowa 15
00-952 Warszawa
tel. 22 53 00 318
email: dep-zp@mz.gov.pl