Zaproszeni wykładowcy (materiały archiwalne)

Zagraniczni

 1. Prof. Ella Arensman, National Suicide Research Foundation, School of Public Health, University College Cork, Ireland & International Association for Suicide Prevention.
 2. Prof. Nestor D. Kapusta, Klinik für Psychoanalyse und Psychotherapie Medizinische Universität Wien.
 3. Director Jan Mokkenstorm,  Stichting 113 Zelfmoordpreventie, Amsterdam.
 4. Prof. Dr. Barbara Schneider,  LVR-Klinik Köln.

Polscy

Wykładowcy polscy

 1. dr Balicki Marek –  były Minister Zdrowia, Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego – II Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa
 2. prof. Bałandynowicz Andrzej –Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa, Suicydologicznego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
 3. dr Baran Anna –  Przewodnicząca Regionalnej Sieci Prewencji Samobójstw Uppsala-Örebro, Szpital Blekinge, Karlshamn, Szwecja, członek Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji – przewodnicząca grupy ds. mediów
 4. mgr Bilicki Tomasz –  Prezes Zarządu oraz koordynator Ośrodka Wsparcia i Interwencji Fundacji Innopolis w Łodzi
 5. mgr Felcenloben Justyna – Główny specjalista ds. polityki zdrowotnej i programów zdrowotnych, Departament Polityki Zdrowotnej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 6. prof. dr hab. Gmitrowicz Agnieszka –  Kierownik Kliniki Psychiatrii Młodzieżowej, Kierownik I Katedry Psychiatrii UM w Łodzi; Przewodnicząca Sekcji Naukowej Suicydologii Polskiej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Przewodnicząca Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji
 7. Grondas Marek – Kierownik Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia Monar w Łodzi
 8. mgr Kicińska Lucyna – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 9. dr hab. prof. UJK Kieszkowska Anna – Członek Zespołu Towarzystwa Higieny Psychicznej w Warszawie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 10. dr Kopciuch Marian –  Członek Prezydium Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, szpital Scamed św. Rafała w Krakowie, Wolontariusz Stowarzyszenia Lekarze Nadziei
 11. dr Koszewska Iwona –  Prezes Fundacji Profilaktyka Prewencja Leczenie Cumulus, Warszawa, członek Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji
 12. dr Kropiwnicki Paweł – Klinika Psychiatrii Młodzieżowej UM w Łodzi, Sekretarz Zarządu Sekcji Naukowej Suicydologii Polskiej PTP, Członek Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji
 13. mgr Łuba Małgorzata –  psycholog, psychoterapeuta, trener, „To Be” – firma szkoleniowa, Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT, Członek Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji
 14. dr hab. Ostaszewski Krzysztof  –  Kierownik Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” w Zakładzie Zdrowia Publicznego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Członek Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji
 15. mgr Palma Jolanta  – Fundacja Pogotowie Kryzysowe, Warszawa, Członek Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji, Przewodnicząca Komisji ds. Interwencji w Kryzysie Suicydalnym przy ZG Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego
 16. Poznański Dariusz ­– Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia
 17. lek. Szmajda Rafał – Doktorant w Klinice Psychiatrii Młodzieżowej UM w Łodzi, Członek Zarządu Sekcji Naukowej Suicydologii Polskiej PTP
 18. prof. zw. dr hab. Święcicki Łukasz  –  Kierownik II Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Członek Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji
 19.  ks. dr hab. Wolski Jan – Dyrektor Instytutu Teologicznego w Łodzi

Przewodniczący Sesji

 1. prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa, Suicydologicznego, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, Członek Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji
 2. dr Brodniak Włodzimierz Adam – Sekretarz Polskiego Towarzystwa, Suicydologicznego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
 3. dr hab. Czabański Adam  – Kierownik Pracowni Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych, Katedra Nauk Społecznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego
 4. prof. zw. dr hab. Makara-Studzińska Marta –  Kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia UJ CM, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Wiceprzewodnicząca Zarządu Sekcji Naukowej Suicydologii Polskiej PTP, Członek Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji
 5. dr Rosa Krzysztof –Zakład Socjologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Członek Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji
 6. dr Stecz Patryk – Zakład Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki, Członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Oddział Łódzki
 7. prof.  dr hab. Wciórka Jacek –  Kierownik I Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Członek PAN
 8. prof.  Wojtyniak Bogdan – Zastępca Dyrektora ds. Analiz i Strategii w Zdrowiu Publicznym w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny, Warszawa, Członek Rady ds. Zdrowia Publicznego i Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji