Patronaty II kongresu

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Marszałek Województwa Łódzkiego

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Ministerstwo Infrastruktury

 

Minister Edukacji i Nauki

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Sprawiedliwości