Program ramowy II kongresu ON-LINE

 

19 XI 2020 PIERWSZY DZIEŃ KONGRESU*

SESJA 1

12:00-13:00 SESJA 1. Inauguracja Kongresu 

Przewodniczą: prof. Agnieszka Gmitrowicz, prof.zw. Brunon Hołyst

12:00-12:15 Otwarcie kongresu i przywitanie gości i uczestników

12:15-12:45 Zjawisko samobójstw z różnych perspektyw – ZRdsPSiD, prof. A. Gmitrowicz

12:45-13:00 Wprowadzenie do Krajowego Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym (KPZZS) – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia

13.00 13.15 Przerwa

SESJA 2

13:15-15.00 SESJA 2. Profilaktyka samobójstw na świecie (sesja w języku angielskim – tłumaczona)

Przewodniczą: dr Anna Baran, dr Paweł Kropiwnicki

13:15-13:45 Suicide prevention programs worldwide – dr Dan Chisholm, World Health Organization

13:45-14:15 Suicide can be prevented – prof. Danuta Wasserman, National Centre for Suicide Research and Prevention (NASP), Karolinska Institutet

14:15-14:45 Pandemic and suicide – prof. Marco Sarchiapone, chairman EPA Section Suicidology and Suicide Prevention, Department of Medicine and Health Sciences, University of Molise

14.45-15.00 Dyskusja – pytania uczestników do Wykładowców Sesji 1. i 2.

15.00-15.30 Przerwa obiadowa

SESJA 3

15:30-17:05 SESJA 3. Monitorowanie i epidemiologia zachowań samobójczych w Polsce i na świecie

Przewodniczą: prof. Krzysztof Ostaszewski, dr Krzysztof. Rosa

15:30-15:50 Dlaczego i jak monitorowane są zachowania samobójcze? – prof. Agnieszka Gmitrowicz, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

15:50-16:10 Opieka psychiatryczna – uzasadnienie monitorowania zachowań samobójczych – dr Daria Biechowska, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

16:10-16:30 Rozpowszechnienie prób samobójczych wśród dorosłych mieszkańców Polski. Wyniki badania EZOP II– dr Jacek Moskalewicz, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

16:30-16:50 Próby samobójcze – badania reprezentatywne młodzieży w Polsce – dr hab. Krzysztof Ostaszewski, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

16:50-17:05 Dyskusja

17:05 -17:15   Przerwa

SESJA 4

17:15-18:30 SESJA 4. Pomoc zdalna osobom w kryzysie psychicznym: bariery i korzyści

Przewodniczą: dr Daria Biechowska, prof. Dominik Strzelecki

17:15-17:35 Interwencja kryzysowa przez telefon – mgr Sylwia Michalec-Jękot, Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach

17:35-17:55 Zdalna konsultacja psychiatryczna – dr med. Maciej Matuszczyk, Centrum Zdrowia Psychicznego w Tychach, Sekcja Naukowa Telepsychiatrii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

17:55-18:15 Rozwiązania telemedyczne jako narzędzie pracy specjalistów ochrony zdrowia psychicznego w dobie pandemii Covid-19. Bariery, korzyści, szanse. – dr n. społ. Agnieszka Kaliszewska, mgr Katarzyna Stankiewicz – Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego

18.15-18.30 Dyskusja

18.30-18.45 Wykład jubileuszowy Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego
Przewodniczy:
dr Halszka Witkowska

 

20 XI 2020 DRUGI DZIEŃ KONGRESU

SESJA 5

9:00-11:00 SESJA 5. Kompetencje kluczowych grup społecznych i zawodowych w profilaktyce samobójstw

Przewodniczą: prof. Adam Czabański, prof. Łukasz Święcicki
9:00-9:20 Program zapobiegania depresji w Polsce – prof. Łukasz Święcicki, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
9:20-9:40 Rola nauczycieli i rodziców w profilaktyce samobójstw – dr med. Krzysztof Szwajca, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
9:40- 10:00 Zwiększanie kompetencji studentów różnych kierunków w zakresie profilaktyki samobójstw – program ELLIPSE – dr med. Anna Baran, Szpital Blekinge, Karlshamn, Szwecja
10:00-10:20 Możliwości podejmowania działań z zakresu profilaktyki samobójstw przez osoby duchowne w Polsce – prof. Adam Czabański, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu10.20-10.40 Media i profilaktyka samobójstw – prof. Radosław Pawelec, Uniwersytet Warszawski, Łukasz Krawczyński

10:40- 11:00 Zasady postępowania z pacjentami po próbach samobójczych przyjmowanych do Oddziałów Ratunkowych i Izb Przyjęć Szpitali – dr Livia Nowak-Banasik, dr Wojciech Waldman, prof. Jacek Sein-Anand, Pomorskie Centrum Toksykologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

11:00-11:15  Przerwa

SESJA 6

11:15-12:45 SESJA 6. Rola poszczególnych Resortów w profilaktyce samobójstw

Przewodniczą: dr Marek Balicki, dr Daria Biechowska

Wystąpienia przedstawicieli zaproszonych Ministerstw

12:15-12:45 Dyskusja – pytania uczestników do Wykładowców Sesji 5. i 6.

12:45-13:00   przerwa 

DEBATA

13:00-14:30 DEBATA. Wypracowanie wytycznych do wdrażania KPZZS – spójna wizja działania

Przewodniczą: Przedstawiciel DZPiR, prof. Agnieszka Gmitrowicz

13:00-13:15 Wprowadzenie.: Rola Asystentów Zdrowienia – Głos Ekspertów przez doświadczenie
Pytania od ZRds.PSiD: dr. med. Anna Baran, dr hab. Krzysztof Ostaszewski

13:15- 14:30 Wypowiedzi przedstawicieli resortów kluczowych dla wdrażania KPZZS oraz zaproszonych gości

14.30-15.00 Podsumowanie Kongresu

*Prezentowana wersja programu może ulec zmianie