Archiwum I Kongresu

Sprawozdanie z I Kongresu Suicydologicznego
w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

W dniu 22 marca 2018 w Auli 1000 UM w Łodzi, na ulicy Pomorskiej 251 – odbył się historyczny I Kongres Suicydologiczny,  poświęcony „Perspektywom zapobiegania samobójstwom i depresji w Polsce, z udziałem zagranicznych i polskich ekspertów w dziedzinie suicydologii.*

Jego przesłanie brzmiało: „Twoje działania mogą uratować życie”.

Organizatorami Kongresu byli: Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia, Zespół Roboczy ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. zdrowia publicznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Sekcja Naukowa Suicydologii Polskiej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Regionalne Centrum Polityki Społecznej – Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego.

Patronaty Honorowe: Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej , Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi, Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Polska Agencja Prasowa objęła Kongres patronatem medialnym.

Uczestnicy Kongresu wypracowali DEKLARACJĘ, wskazującą priorytetowe cele Polskiej Strategii Zapobiegania Samobójstwom oraz formy ich realizacji, pod hasłem:

Skuteczne zapobieganie samobójstwom jest możliwe i zależy nie tylko od zaangażowania Instytucji Państwa, ale od zaangażowania każdego z nas!

Deklaracja została uroczyście przekazana Ministerstwu Zdrowia na ręce Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniewa Króla

Kongres zgromadził ponad 800 uczestników, w tym lekarzy, psychologów, pielęgniarki, socjologów, prawników, policjantów oraz studentów polsko i anglojęzycznych (sesje tłumaczone symultanicznie). W przeddzień Kongresu ogłoszono zamknięcie rejestracji z powodu braku miejsc.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz,
przewodnicząca Zespołu roboczego prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. zdrowia publicznego

 

Główni Organizatorzy:

 

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia
Departament Zdrowia Publicznego oraz
Zespół roboczy ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. zdrowia publicznego

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w  Łodzi

Instytut Psychiatrii i Neurologii w WarszawieInstytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

 

Polskie Towarzystwo Suicydologiczne

 

 

 

Polskie Towarzystwo Suicydologiczne

 

Sekcja Naukowa Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Sekcja Naukowa Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 

uczelnia Łazarskiego WarszawaUczelnia Łazarskiego

 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej

Regionalne Centrum Polityki Społecznej – Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego

*Szczegółowy aktualizowany opis Kongresu na stronie : www.konferencjasuicydologiczna.umed.pl