Organizatorzy (materiały archiwalne)

Główni Organizatorzy:

 

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia
Departament Zdrowia Publicznego oraz
Zespół roboczy ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. zdrowia publicznego

 

Uniwersytet Medyczny w  Łodzi Uniwersytet Medyczny w  Łodzi

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

 

Polskie Towarzystwo Suicydologiczne Polskie Towarzystwo Suicydologiczne

 

Sekcja Naukowa Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Sekcja Naukowa Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 

Uczelnia Łazarskiego Uczelnia Łazarskiego

 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Regionalne Centrum Polityki Społecznej – Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego