Komitety

Komitet Naukowy
Przewodniczący: prof. Agnieszka Gmitrowicz (UM w Łodzi), prof. Brunon Hołyst (PTS)

Konsultanci Krajowi
prof. Piotr Gałecki – w dziedzinie psychiatrii
prof. Barbara Remberk – w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

Pełnomocnicy Ministra Zdrowia
dr Marek Balicki – ds. Reformy w Psychiatrii
prof. Janusz Heitzman – ds. Psychiatrii Sądowej
prof. Małgorzata Janas Kozik – ds. Reformy w Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

prof. Jacek Anand – GUMed
dr med. Anna Baran – Szpital Blekinge, Karlshamn, Szwecja
dr n. hum. Daria Biechowska – IPiN
dr hab. Adam Czabański – UM w Poznaniu
dr med. Iwona Koszewska – Fundacja Cumulus
prof. Marta Makara-Studzińska – UJ
dr hab. Norbert Malec – UPH w Siedlcach
dr hab. Krzysztof Ostaszewski – IPiN
dr n. hum. Krzysztof Rosa – UM w Łodzi
prof. Jerzy Samochowiec – Pomorski UM
dr hab. med. Dominik Strzelecki – prof. UM w Łodzi
dr med. Tomasz Szafrański – Klinika Psychiatrii Uczelni Łazarskiego, Wolskie CZP
prof. Święcicki Łukasz – IPiN
prof. Bogdan Wojtyniak – NIZP-PZH

Komitet Organizacyjny
Przewodniczą: dr med. Iwona Makowska – UM w Łodzi, dr n. hum. Halszka Witkowska – PTS
mgr Lucyna Kicińska – PTS
dr med. Paweł Kropiwnicki – CSK UM w Łodzi
mgr. Jolanta Palma – CPS Warszawa
lek. Rafał Szmajda – CSK UM w Łodzi