Jednostki naukowe (materiały archiwalne)

Jednostki Naukowe zaangażowane w organizację Kongresu

  1. Klinika Psychiatrii Młodzieżowej UM w Łodzi
  2. Klinika Zaburzeń Psychotycznych i Afektywnych UM w Łodzi
  3. Zakładu Psychologii Zdrowia UJ CM
  4. Zakład Socjologii Katedry Nauk Humanistycznych UM w Łodzi.
  5. Zakład Zdrowia Publicznego, IPiN, Warszawa