Kontakt

Klinika Psychiatrii Młodzieżowej UM w Łodzi,
92-216 Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10; tel., faks  42 675 77 16;
email: klinikam@csk.umed.lodz.pl

Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia
Miodowa 15
00-952 Warszawa
tel. 22 53 00 318
email: dep-zp@mz.gov.pl